Zápis

Zápis dětí k povinné školní docházce se uskutečnil ve dnech 18. a 19. 4. 2023.

Chcete se dozvědět jak to v naší škole funguje? Podívejte se na krátkou prohlídky (odkaz Prohlídka školy). Zveme Vás do školy i na „živo“ – Den otevřených dveří pro Vás máme připravený 9. 3. 2023 od 08:00 do 17:00 h. Pokud Vám termín nevyhovuje domluvte si prohlídku na tel. 416741361.

Pro přihlášení dítěte k povinné školní docházce si stáhněte přihlášku k vyplnění a přineste osobně vedení školy. Ke stažení ZDE.

Další informace je možné získat na uvedených kontaktech ZDE.

Zvláštní zápis určený pro přijímání cizinců ke vzdělávání je možné provést po telefonickém dohovoru.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, jejichž dítě do 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku. Na přání rodičů je možno se dostavit k zápisu i tehdy, když dítě dovrší 6 let v období od 1. 9. do 31. 12. 2023. Rozhodnutí o přijetí takového dítěte je na řediteli školy, který posoudí zralost pro školní docházku také na základě vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně.

Odklad – pokud má dítě odklad povinné školní docházky, vyplňte tiskopis ZDE a zašlete (nebo osobně předejte) škole.

Přípravná třída – pro přijetí dítěte do přípravné třídy je nutno předložit podepsanou žádost ZDE a přiložit doporučující stanovisko odborného pedagogického pracoviště (např. Speciální pedagogické centrum nebo Pedagogicko-psychologická poradna), které doporučí dítěti odklad povinné školní docházky a zařazení do přípravné třídy. Tyto dokumenty je možné, vzhledem k současné mimořádné situaci, dodat i dodatečně. Dokumenty zašlete vedení školy s ověřeným podpisem nebo předejte osobně do 31. 5. 2023.

Naše škola je spádovou pro níže uvedené ulice – viz Vyhláška Města Litoměřice

V případě, že se nemůžete k zápisu dostavit v řádném termínu, kontaktujte vedení školy a domluvte si schůzku – tel. 416 741361, 416 741349.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání ZDE.

Zdravá škola

 • pohoda prostředí
 • smysluplné učení
 • otevřené partnerství

Nabízíme méně početné třídní kolektivy, kvalitní sportovní zázemí, velký výběr mimoškolních aktivit, vzájemný respekt a důvěru

Kontaktujte vedení školy na tel. 416 74 13 49 nebo 416 74 13 61, příp. e mail: info@zshavlickova.czschool-68931_640

Co by měli rodiče mít s sebou k zápisu:

 1. Rodný list ditěte
 2. Občanský průkaz
 3. Pokud bude rodič žádat o odklad, měl by mít dvě doporučení (dětský lékař, Poradenské pracoviště – Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum).

Seznam pomůcek pro žáky I. tříd ZDE

Co by mělo znát Vaše dítě, než půjde do školy zapis

 1. Psychomotorický rozvoj
  • schopnost koncentrace
  • pravidelný režim
 2. Hrubá motorika
  • poskoky na jedné noze, skákání „panáka“, překážková dráha, školka, házení míčem o zeď, skákání přes gumu, běh – slalom…“
  • hry (na sochy, škatulata…)
  • schopnost relaxace (i s relaxační hudbou)
 3. Jemná motorika
  • hodně kreslit
  • práce s papírem (mačkání, trhání, stříhání…)
  • korálky, mozaiky, práce s dětskými nástroji
 4. Poznávací rozvoj, rozvoj vnímání
  • zrakové – vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, uprostřed, mezi, vedle…, rozlišování obrázků, Kimova hra…
  • sluchové – rozeznávat slabiky (slyšet, co je na začátku, na konci, uprostřed slova), vytleskávání, určování počtu slabik, hledat slova začínající stejnou hláskou,…
  • předčíselné pojmy – méně, více, stejně, větší, menší, umět přiřazovat čísla k předmětům či obrázkům
  • rozvoj řeči – zopakovat dvanáctislabičný verš, seřadit obrázky podle děje, umět popsat byt, pokoj…, dechová cvičení (čichání, nafukování, vtahování vzduchu…)
  • orientace v čase a prostoru – včera, dnes, zítra, adresa, datum narození…
  • znát – co děláme ráno, v poledne, večer, co se děje na jaře, v létě…

Pomůcky pro žáky do přípravné třídy – ZDE

DESATERO ŠKOLÁKA

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, že na mě nemusí nikdo z mých kamarádů čekat.
 3. Umím si uvázat kličku na tkaničce.
 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.
 5. Poznám červenou, modrou, žlutou, zelenou, hnědou a černou barvu.
 6. Umím uklidit hračky, pastelky, knížky na místo, kam patří.
 7. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.
 8. Do aktovky si uložím věci, kam patří.
 9. Se zájmem a v klidu dovedu poslouchat maminčino vyprávění
 10. Pozorně sleduji pohádky, filmy a písničky a povídám si o nich s rodiči.

RODIČOVSKÉ DESATERO

 1. Pochvalte své dítě vždy znovu a znovu za sebemenší úspěch a to něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho přání. Vychováte tak sebevědomého jedince, který ve vás bude mít citovou oporu.
 2. Povzbuzujte své dítě, pokud má úspěchy nebo se pustilo do nové činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.
 3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok.Nesvádějte neúspěch dítěte na jiné.
 4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu. Máte-li v rodině více dětí, nesrovnávejte je.
 5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit rukama nad chováním svého potomka.
 6. Chraňte ho před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá, a hovořte o nich.
 7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná očekávání. Navažte kontakt s učitelem. Zeptejte se, co od dětí očekává a jaký dojem má ze schopností a chování dítěte. Za známky dítě neurážejte a tvrdě netrestejte. Zákaz koníčků nic nevyřeší, ba právě naopak.
 8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.
 9. Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry.
 10. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby co nejméně rozptylovalo vaše dítě.