Základní škola

O nás

Jsme školou poskytující základní vzdělávání na I. a II. stupni, s rozšířenou výukou v oblastech sportu a techniky již na I. stupni. Pro tyto aktivity má škola výborné zázemí a díky úzké spolupráci se sportovními jednotami v regionu jsme v roce 2013/14 zahájili projekt sportovních tříd atletiky,DSC_0362 veslování a sportovních her, především se specializací basketbal, florbal a házená.

Získali jsme certifikát ŠPZ ZŠ logoŠkola podporující zdraví – garant Státní zdravotní ústav.

 Žákům je nabídnuta možnost výuky cizího jazyka již od 1. třídy.

STAGES – NAUČIT SE UČIT. Pedagogové ve školním roce 2018/19 absolvují návazné semináře inovativního způsobu výuky, jejíž cílem je odhalit talent u žáků, připravit žáky na práci v rychle se měnícím světě IT technologií, pochopit tvořivost a kreativitu a zrychlit myšlení.

Školní družina, školní klub a Centrum sportu jsou střediskem pro všechny děti, které mají chuť a nadšení pro nejrůznější aktivity. Nabízíme širokou škálu aktivit, včetně sportovních, ze kterých si může každý vybrat. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve škole již několik let aktivně pracuje Školní parlament, jehož členy jsou zástupci třetích až devátých tříd. Řeší otázky a předkládají návrhy, které se týkají života žáků i chodu celé školy.

Škola se zapojuje do mnoha zajímavých projektů, DSC_0460např. atletika pro děti, adaptační pobyty. 

 

 

 

 

Naše škola je zapojena do MAP ORP Litoměřice = Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

 

 

 

Jsme zapojeni do projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

NAP_Greenways ORIGINALNaše škola se zapojila do projektu Na zelenou – „Bezpečně do školy“. Tento projekt podporuje Nadace Partnerství společně s finanční skupinou AXA. Podrobnosti k projektu zde.

3VZP741 banner-ozdravne-pobyty_v7Škola má uzavřenu smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v rámci projektu „Za zdravým vzduchem“. Ze strany VZP ČR se jedná o podporu formou příspěvku do výše 1 200 Kč pro každého zúčastněného pojištěnce.

Naše logo je sova s basketbalovým míčem – symbol vědění a sportu.

projekty